Ringar, olika storlekar

Vill ha man ringarna blästrade och svärtade kostar det 50 kr/ring. 

100,00 kr