Husqvarna No 25

Kan fås antingen blästrad och svärtad eller orenoverad. Arbete tillkommer med 500 kr. 

1 500,00 kr