Husqvarna No 228

Kan fås antingen blästrad och svärtad eller orenoverad. Arbete tillkommer med 500 kr. 

500,00 kr