Husqvarna 026

Kan fås antingen blästrad och svärtad eller orenoverad. Arbete tillkommer med 500 kr. 

1 000,00 kr